השירותים שלנו

מרכז להשקעות אלטרנטיביות

מקובל בעולם להגדיר השקעה אלטרנטיבית ככל השקעה שהיא לא השקעה מסורתית באג"ח או מניות.

השקעה בנכסים לא סחירים אינה מושפעת מתנודות השוק,  ובזמן ירידות משמשת כעוגן בתיק ההשקעות שלך

הצמיחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות בשנים האחרונות נבעה בעיקר מהצורך בגיוון תיק ההשקעות ופיזור סיכונים. המשבר הכלכלי הגדול של 2008 ניפץ במידה רבה את האשליה שלפיה תיק השקעות המורכב ממניות ואיגרות חוב הוא מגוון דיו. המשבר היה גם זרז לחיפוש אחר חלופות השקעה שהמתאם בינן לבין השוק נמוך, כך שתנודתיות בשווקים לא תשפיע גם עליהן או שלכל הפחות תשפיע במידה פחותה.

גורם נוסף המדרבן משקיעים לבחור במכשירים אלטרנטיביים היא הרצון להשיג תשואה גבוהה יותר מכפי שניתן להשיג כיום בשוק ההון, על רקע הריבית הנמוכה הנהוגה היום בישראל וברוב העולם המערבי. 
הביקוש הגבוה למוצרי השקעה מיוחדים הוביל בשנים האחרונות לצמיחה גבוהה בתחום. על רקע התחרות הגדולה הזו, מכשירי השקעה שונים הוקמו במטרה לפנות לקהל רחב יותר, כך שחסמי הכניסה לתחום הולכים ויורדים וחלופות ההשקעה גדלות. 

העובדה כי למוצר השקעה אלטרנטיבי אין מחיר שוק יומי ותוך יומי,
בדומה לניירות ערך נסחרים, בנוסף לנזילות מוגבלת, עלולה להוות חיסרון בעיני חלק מהמשקיעים. 
יחד עם זאת, משקיעים המעוניינים באופק השקעה ארוך וסולידי, ואינם רגישים לסחירות ונזילות, מבינים כי חלק מהמאפיינים האלו מאפשרים השקעה עם פרופיל תשואה וסיכון טובים יותר.

?מה מתאים לתיק ההשקעות שלך
מוזמנים לקבוע אתנו שיחה לתכנון פיננסי

תכנון פיננסי

אנו פועלים להבנה אמיתית ועמוקה של המצב הנוכחי כדי להיערך לשלבים הבאים ולכן אנו מקפידים לקיים, יחד עם כל משפחה

 • איסוף מלא וכולל של המידע הפיננסי מכל הסוגים לרבות חסכונות פנסיוניים, נכסים נוכחיים, נכסים והון שיתקבל בירושה.
 • הבנה יסודית של המטרות המשפחתיות וסדרי העדיפויות להשגתן.
 • הבנה עמוקה של תיאבון הסיכון ופרופיל הסיכון של בני המשפחה.
 • היוודעות ללבטים, לקשיים, למעצורים האישיים שיש לבני המשפחה בקשר לביצוע שינויים במצב הפיננסי הנוכחי.
 • הבנה על הקשרים המשפחתיים, האילוצים וההסכמות באשר לדרך ניהול הפיננסים המשפחתיים, הדרך להצמיח את ההון המשפחתי ותכנון ההעברה הבין דורית.

שלבי העבודה:

 • איסוף המידע– הבנת הצרכים, הרצונות, החלומות של המשפחה.
 • איסוף מידע כמותי ואיכותי על המשפחה 
 • הגדרת יעדים וברור סדרי עדיפויות של המשפחה ומטרותיה
 • שלב האנליזה- ניתוח המידע, הערכת המידע על המשפחה ובחינת יעדי החיים
 • ניתוח המידע- ניהול סיכונים, שיעורי מס, עלויות ותשואות
 • שלב האסטרטגיה– זיהוי ופיתוח אסטרטגית תכנון המתאימה ביותר והצגתה למשפחה.
 • ביצוע זיהוי ובחינת אסטרטגיות רלוונטיות והתייעצות עם אנשי מקצוע 
 • פיתוח המלצות לתכנון פיננסי בהתבסס על האסטרטגיות להגשמת יעדים שנבחרו 
 • הצגת האסטרטגיה- הצגת הנימוקים וההמלצות לבחירת אסטרטגיה משפחתית שכוללת אלוקציה של הון לנכסי השקעה מסוגים בהתאמה לרמות הסיכון והתשואה הנדרשים, למאפיינים התזרימיים, לסדרי העדיפויות ועוד

תכנון לפרישה

בין אם מדובר בעזיבת מקום עבודה, יציאה לפנסיה, או פנסיה מוקדמת, פרישה צריך לתכנן

תהליך הפרישה מהעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של העובד. אורך החיים הממושך יותר בתקופתנו יכול להיות חדשות נפלאות לאלו שכבר מבינים, שהפרישה לגמלאות, היא בעצם רק שלב נוסף בדרך להגשמת החלומות והיעדים שאנו מציבים לעצמנו.

השלכותיו מביאות שינויים רבים ועמוקים בתחומים של כסף ורמת חיים, תעסוקה, זוגיות דימוי עצמי ועוד …

אנו מרכזים עבור הלקוחות מגוון שירותים וכלים ייחודיים המעניקים לפורשים את היכולת לתכנן את רמת החיים שהם מעוניינים לקיים לכל חייהם.

אנו עוסקים בתכנון תזרים מזומנים נטו לאורך שארית מהלך חיינו.

בעת פרישה או עזיבת מקום עבודה עומדים לזכותכם כספי פיצויי פיטורים, מענקי פרישה ופנסיה, אותם צברתם במשך השנים. במועד זה אתם נדרשים לקבל מספר החלטות מכריעות לגבי מיסוי המענקים והקצבה החודשית לכל ימי חייכם, החלטות אלה עשויות לקבוע האם תצליחו לשמר את ערך כספכם והאם תבטיחו את עתידכם הכלכלי.

המורכבות בקבלת ההחלטות נובעת גם ממגוון המוצרים הפנסיוניים, הפיננסים והביטוחים. מוצרים אלו נהיו מורכבים יותר ויותר לאורך השנים האחרונות וכיום קיים מגוון רחב של מוצרים ופתרונות שניתנים ע"י מגוון עצום של יצרנים. מציאות זו הופכת את תהליך הבחירה וקבלת ההחלטות בנושאים פיננסים למורכב ביותר. על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות בפרישה, צרכנים חייבים להבין בנושאים פיננסים או להיעזר באיש מקצוע שיעזור להם בתהליך זה.

תהליך הפרישה מורכב ומחייב חשיבה לעומק של צרכי המשפחה בשנים הבאות שלאחר הפרישה מהעבודה. חשוב שתתכננו את צעדיכם בתבונה, מכיוון שהחלטות שתקבל עם יציאתך לפנסיה ילוו אותך כל חייך, ללא אפשרות שינוי.​

שימור הון משפחתי והעברת עושר

הדרך הבטוחה להעברה בין דורית

המצב הכלכלי בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט גורם לממשלת ישראל להגדיל את הגרעון התקציבי על מנת לממן את ההוצאות הכבדות שנגרמו כתוצאה מנגיף הקורונה.

בתחילת מאי התבצעה הנפקת האג"ח הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל בסכום כולל של 5 מיליארד דולר. המשמעות של הגדלת החוב היא שממשלת ישראל תצטרך להגדיל את הכנסותיה בשנים הקרובות באמצעות הטלות גזרות כלכליות.

על פי מביני דבר ישנה סבירות גבוהה שמס עיזבון או מס ירושה יוטל על האזרחים בשנים הקרובות. על מנת להכין את עצמינו לגזירות ולהימנע מתשלומי מס גדולים, יש לשים דגש על היבטי המעבר הבין דורי ויפה שעה אחת קודם.

לתכנון המעבר הבין דורי משמעויות רבות לעתיד המשפחה לדורות הבאים מעבר לפן הכלכלי. ראש משפחה אשר יסדיר היבט זה בזמן הקרוב יבטיח שילדיו, נכדיו ואף בני הנינים יזכו לחיים משפחתיים והרמוניים באחדות, עם בטחון כלכלי ושקט נפשי.

תכנון המעבר הבין דורי כולל מספר היבטים: פסיכולוגי, כלכלי, משפטי ותפעולי אותם אנו מביאים בשיטת עבודה סדורה שמובילה להסכמות וקבלת החלטות בתוך המשפחה. כל זאת בהוגנות, במקצועיות רבה, בנעימות ובנאמנות מוחלטת למשפחה.   

כחלק מתהליך המעבר הבין דורי ניתן להשתמש בשירותים הבאים:

1) הקמת נאמנויות למשפחות :

הנאמנות מאפשרת ליוצר הנאמנות שליטה מלאה בנכסיו גם לאחר לכתו, בין אם לקבוע מנגנון של חלוקה ליורשים, גם כאלה שטרם נולדו, להחליט לתמוך במאן דהו אשר נזקק לכך ואף לדאוג למפעלי צדקה גם בחלוף שנים רבות לאחר לכתו.

נאמנות היא דרך מצוינת ליצור חוצץ בין הנכסים לבין הבעלות. מסך הברזל שבין הנכסים לנהנים מיטיב בשני מישורים עיקריים – הראשון, הוא במקרה של הפרדת רכוש בין בני זוג. נאמנות מאפשרת הפרדת רכוש שהקושי לערער עליה רב, היות, שהנכסים לא בבעלות מי מבני הזוג. מישור נוסף, הוא מישור ההגנה המשפטית. הנאמנות יוצרת ניתוק של הנכס מבעליו וכך מתאפשר להגן על נכסים מפני נושים וזו מהטעם שהנכסים אינם בבעלות אדם, אלא בבעלות נאמנות שהיא ישות משפטית נפרדת ועצמאית לחלוטין.

הקמתה של נאמנות יכולה להגן ממיסי עזבון (ירושה), ככל שיחול בישראל בעתיד, ואשר חל במדינות רבות בעולם כבר כעת. הנאמנות, מאיותה ישות משפטית נפרדת לחלוטין, אינה חייבת במס ירושה, שכן, הנאמנות אינה "נפטרת", אלא ממשיכה את חיה עד לחלוקת מלוא נכסיה, בהתאם להחלטת היוצר. בדרך זו, ניתן לבדל את נכסי היוצר שמועברים לנאמנות תוך הקטנת הסיכון למס ירושה עתידי.  

2) הקמת פוליסות חסכון ב- OFFSHORE : 

 • מאפשר לבעל הפוליסה ויורשיו להנות מפטור מס במדינה שבה הפוליסה מוקמת. 
 • בחירה עצמאית של הקצאת הנכסים בפוליסה כגון מניות, אג"ח והשקעות אלטרנטיביות. 
 • ניתן להקים את הפוליסה במדינות רבות כגון ברמודה, גיברלטר, מלטה ומדינות נוספות.
 • הפוליסה יושבת תחת ביטוח חיים ולכן יש הגנה מוחלטת על הכספים.
 • מינוי מוטבים לפוליסה.